Milieu & MVO

Milieu - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Middels MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) hebben we een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Primair maken wij bij elke bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan. We houden hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van ons bedrijf. Dat kunnen onze medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Het is voor ons belangrijk om het gesprek aan te gaan met de stakeholders. Zo krijgen we inzicht in de gevolgen van een beslissing voor anderen.

MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Ons bedrijf gaat net als veel bedrijven een stap verder en richt zich op nieuwe markten en business modellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu. Onder andere door de inzet van papier uit verantwoord beheerde bossen.

In 2018 heeft Janssen/Pers 115.891 zaailingen gepland in samenwerking met SCA.