Disclaimer

Disclaimer en aansprakelijkheid inhoud JanssenPers.nl

Janssen Pers heeft zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van de website Janssenpers.nl. Janssen Pers staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Gegevens op deze website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Janssen Pers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Informatie op Janssenpers.nl, ook van andere partijen die informatie verstrekken, is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dus niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Janssen Pers aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren. Gebleken feitelijke onjuistheden zullen wij wel zo snel mogelijk corrigeren wanneer het informatie betreft aangemaakt door de webredactie. Wanneer u ons dus fouten of een onvolledigheid van gegevens meldt, dan zullen wij overgaan tot verbetering, aanvulling en eventueel tot verwijdering. Voor onjuistheden in informatie van derden, kunt u contact opnemen met de oorspronkelijke bron om mogelijke fouten te corrigeren. Wel worden wij graag hierover geïnformeerd, zodat de webredactie ook eventuele aanpassingen kan maken.

Beeldgebruik Janssen Pers

Bij het tot stand komen van deze website hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk toestemming te krijgen voor het beeldgebruik van de oorspronkelijke rechthebbenden of hun uitgevers. Indien een rechthebbende denkt aanspraak te kunnen maken op een beeld of beelden gebruikt op deze website, dan kunt u contact opnemen met Janssen Pers.

Verwijzingen en links JanssenPers.nl

De site Janssenpers.nl bevat verwijzingen oftewel hyperlinks naar andere sites die buiten dit domein liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de website. Janssen Pers is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Janssen Pers geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact met ons opnemen.