PEFC

Milieu - PEFC Keurmerk

PEFC heeft een Duurzame Meetlat voor duurzaam bosbeheer opgesteld op basis van internationale principes. PEFC toetst of nationale standaarden voldoen aan deze meetlat. De toetsing is een uitgebreid proces. Nationale certificeringsystemen die worden goedgekeurd vallen onder het PEFC-keurmerk. Momenteel zijn 37 landen lid van PEFC en >30 van deze landen hebben een goedgekeurde standaard voor duurzaam bosbeheer. Iedere 5 jaar worden de landelijke standaarden weer herzien en opnieuw getoetst. Zo worden de bosstandaarden continu verbeterd, hierin is PEFC uniek. Ook de internationale Duurzame Meetlat zelf wordt regelmatig herzien.

Welke eisen stelt PEFC aan duurzaam bosbeheer: PEFC heeft niet eigenhandig eisen voor bosbeheer opgesteld, maar kent >250 eisen afkomstig uit internationaal Multi stakeholder overleg. Deze criteria worden door 149 landen onderschreven.

PEFC is het enige bosbeheer keurmerk dat de sociale arbeidsnormen van de ILO (International Labour Organization) in bosbeheer verplicht stelt. Boseigenaren moeten gebruiks- en eigendomsrechten van inheemse bevolking respecteren en vooraf de bewoners om instemming vragen over het te voeren beheer. Iedereen moet inzage kunnen hebben in het beheerplan van de boseigenaar.

Certificaat – PEFC Chain of Custody