PEFC keurmerk

PEFC heeft een Duurzame Meetlat voor duurzaam bosbeheer opgesteld op basis van internationale principes. PEFC toetst of nationale standaarden voldoen aan deze meetlat. De toetsing is een uitgebreid proces. Nationale certificeringsystemen die worden goedgekeurd vallen onder het PEFC-keurmerk. Momenteel zijn 37 landen lid van PEFC en >30 van deze landen hebben een goedgekeurde standaard voor duurzaam bosbeheer. Iedere 5 jaar worden de landelijke standaarden weer herzien en opnieuw getoetst. Zo worden de bosstandaarden continu verbeterd, hierin is PEFC uniek. Ook de internationale Duurzame Meetlat zelf wordt regelmatig herzien.
Welke eisen stelt PEFC aan duurzaam bosbeheer: PEFC heeft niet eigenhandig eisen voor bosbeheer opgesteld, maar kent >250 eisen afkomstig uit internationaal Multi stakeholder overleg. Deze criteria worden door 149 landen onderschreven. Naast economische en ecologische eisen schrijft het PEFC-keurmerk ook strikte sociale eisen voor:

PEFC is het enige bosbeheer keurmerk dat de sociale arbeidsnormen van de ILO (International Labour Organization) in bosbeheer verplicht stelt. Boseigenaren moeten gebruiks- en eigendomsrechten van inheemse bevolking respecteren en vooraf de bewoners om instemming vragen over het te voeren beheer. Iedereen moet inzage kunnen hebben in het beheerplan van de boseigenaar.

Certificaat – PEFC Chain of Custody

Cookie voorkeur

Selecteer een optie. U kunt meer informatie vinden over de gevolgen van uw keuze op Help. Privacy | Imprint

Selecteer een optie om door te gaan

Uw selectie is opgeslagen!

Meer informatie

Help

To continue, you must make a cookie selection. Below is an explanation of the different options and their meaning.

  • Accepteer alle cookies:
    Alle cookies: zoals tracking en analytics cookies.
  • Alleen directe cookies accepteren:
    Alleen cookies van deze website.
  • Alle cookies weigeren:
    Er worden geen cookies ingesteld, behalve de cookies die om technische redenen noodzakelijk zijn. De koek van Borlab heeft al een noodzakelijke cookie geplaatst.

U kunt uw cookie-instelling hier altijd wijzigen: Privacy. Imprint

Terug

[borlabs_cookie_third_party][/borlabs_cookie_third_party]