Milieu

MilieuTree planting

Middels MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) hebben we een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Primair maken wij bij elke bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan. We houden hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van ons bedrijf. Dat kunnen onze medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Het is voor ons belangrijk om het gesprek aan te gaan met de stakeholders. Zo krijgen we inzicht in de gevolgen van een beslissing voor anderen.

MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Ons bedrijf gaat net als veel bedrijven een stap verder en richt zich op nieuwe markten en business modellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu. Onder andere door de inzet van papier uit verantwoord beheerde bossen.

FSC®

Vanaf 12 mei 2008 is Janssen/pers Rotatiedruk B.V. in het bezit van het FSC®-certificaat (FSC® logo licentienummer FSC-C129563).

De Forest Stewardship Council (FSC)® is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd.
FSC® spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. lees meer

Janssen Pers - FSC certificaat

PEFC

PEFC heeft een Duurzame Meetlat voor duurzaam bosbeheer opgesteld op basis van internationale principes. PEFC toetst of nationale standaarden voldoen aan deze meetlat. De toetsing is een uitgebreid proces. Nationale certificeringsystemen die worden goedgekeurd vallen onder het PEFC-keurmerk. lees meer.

pefc

Co2 Reductie

SITA heeft de drukkerij recentelijk gescreend op CO2-uitstoot en afvalmanagement. Hierbij is een rekenmodel toegepast dat is ontwikkeld in samenwerking met de TU Delft en Senter Novem. Hieruit is gebleken dat met de huidige maatregelen een reductie van 52% op de CO2-uitstoot behaalt. lees meer.

co2

Janssen/pers krijgt diploma

Janssen/Pers heeft in 2018, 115.891 zaailingen gepland in samenwerking met SCA.

Certificaat CO2 reductie verkoop - 0211Diploma JPG