Jaarlijkse heffing recyclingbeheersbijdrage systeemkosten PRN en SVF over 1e kwartaal 2021

U ontvangt deze brief omdat u bij Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) geregistreerd staat als ‘eerste ontvanger’, een producent of importeur van niet-verpakkingen van papier en karton. PRN is de uitvoeringsorganisatie van producentenverantwoordelijkheid voor papier en/of karton dat geen verpakking is. PRN garandeert en bewaakt de inzameling en het hergebruik van oudpapier en –karton om zo de papierkringloop gesloten te houden. De systeemkosten (operationele kosten) van het PRN-systeem worden betaald uit een fonds dat wordt gevuld door middel van een jaarlijkse heffing (de recyclingbeheersbijdrage) bij de eerste ontvangers: het Verwijderingsfonds. Het PRN-systeem, en daarmee de recyclingbeheersbijdrage, is door de overheid verplicht gesteld voor eerste ontvangers door middel van een Algemeen Verbindend Verklaring.

Door het Algemeen Bestuur van de Stichting Verwijderingsfonds (SVF), de financiële tak van het PRN-systeem, is besloten om over het 1e kwartaal van 2021 een recyclingbeheersbijdrage aan de eerste ontvangers op te leggen. De recyclingbeheersbijdrage is vastgesteld op € 2,90 per 1.000 kg nieuw op de markt geplaatst / geïmporteerd papier en/of karton voor niet-verpakkingen (exclusief btw). Deze heffing dient ter dekking van de systeemkosten van PRN en SVF voor de periode tot medio 2022.

De huidige marktsituatie, waarbij de hoeveelheid nieuw op de markt gezet papier/karton voor niet-verpakkingen sterk daalt en de tonnages voor verpakkingen stijgen, zorgt ervoor dat een tariefsverhoging noodzakelijk is. De hoogte van de factuur is afhankelijk van de hoeveelheid nieuw papier/karton die u als niet-verpakking op de markt plaats. Daardoor hoeft de uiteindelijke factuur niet per se hoger te zijn. Door een onttrekking uit de reserves van SVF is de verhoging beperkt tot € 0,30 per 1.000 kg ten opzichte van het 1e kwartaal 2020. Wij attenderen u erop dat u verplicht bent de recyclingbeheersbijdrage door te berekenen aan uw niet-particuliere afnemers.

Bedrijven die hun papier/karton in Nederland inkopen bij de papiergroothandel betalen de heffing via de factuur van deze groothandel. De andere bedrijven ontvangen een factuur van de SVF en betalen de heffing in 2021. Ter voorkoming van misverstanden: deze recyclingbeheersbijdrage voor papier en karton heeft niets te maken met de afvalbeheersbijdrage van Stichting Afvalfonds Verpakkingen voor verpakkingen (zie: www.afvalfondsverpakkingen.nl). Met de recyclingbeheersbijdrage zorgen we er met elkaar voor dat schoon en droog oudpapier en -karton voor niet- verpakkingen wordt ingezameld en gerecycled en dat dit verantwoord wordt naar de overheid. Daarmee hebt u aan uw producentenverantwoordelijkheid voldaan.

Wij vertrouwen u hiermee naar behoren geïnformeerd te hebben. Indien u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met onze helpdesk. Wij zijn bereikbaar via het e-mailadres helpdesk@prn.nl of telefonisch op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer: 020 654 09 89.

Met vriendelijke groet,

E.J. Pieters
Voorzitter Stichting Verwijderingsfonds

H. van den Brink

Directeur Stichting Verwijderingsfonds

Gerelateerde nieuwsberichten

  • Jaarlijkse heffing recyclingbeheersbijdrage systeemkosten PRN en SVF over 1e kwartaal 2021
    U ontvangt deze brief omdat u bij Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) geregistreerd staat als ‘eerste ontvanger’, een producent of importeur van niet-verpakkingen van papier en karton. PRN is de uitvoeringsorganisatie van […]
  • Waarom moeilijk doen, als het samen kan!
    We vallen even met de deur in huis. We zijn met z’n allen in een zeer uitzonderlijke situatie terechtgekomen. Van iedereen wordt verwacht dat wij ons aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid. Verreweg […]